Guangzhou Noqi Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Mr. Noqi Game

Mr. Noqi Game

Department:
Sales
Job Title:
Sales Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
No.67, Huancun Road, Caiyi village ,Panyu District
Zip:
511400
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Guangzhou

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Guangzhou Noqi Electronic Technology Co., Ltd.
Operational Address: No. 67, Huancun Rd., Caiyi Village, Donghuan Subdistrict, Guangzhou, Guangdong, China
Website: http://www.noqi-game.com
https://www.nqarcade.com
https://www.facebook.com/GuangzhouNoqiElectronicTechnology/
Trang web trên alibaba.com: noqi.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
12 Giao dịch 30,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm