Guangzhou Noqi Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: No.67, Caiyi village, Donghuan street, Panyu District, Guangzhou.
No. of Production Lines: 4
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: US$1 Million - US$2.5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
keymaster 110 110 Unit/Units
10' MINI retro cocktail game 520 1500 Unit/Units
claw game machine 230 500 Unit/Units
racing&shooting simulator game 340 350 Unit/Units
Gửi email cho nhà cung cấp này