Bumper car, Bumper car direct from Guangzhou Noqi Electronic Technology Co., Ltd. in CN